Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Vitajte na stránke Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre

Najnovší príspevok

Dňa 6.2. 2020 sa na našej škole konali simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako organizačná jednotka konajúca vo vlastnom mene pod záštitou Rady mládeže. Cieľom Študentských volieb je zviditeľňovať hlas mladých ľudí a prostredníctvom zážitkového a skúsenostného učenia rozvíjať u študentov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti.

Európsky projekt

Oznamy

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný a jednoduchý humánny krok, ktorý sa rozhodlo spraviť takmer 50 študentov a študentiek na pôde našej školy. Všetkým darcom patrí veľká vďaka!

30. januára 2020 sme privítali na pôde gymnázia viac ako 500 účastníkov „Dňa otvorených dverí“. Teší nás záujem žiakov a ich rodičov. Veríme, že tento deň bol príjemný a obohacujúci nielen pre nás, ale i našich hostí. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli.

BLAHOŽELÁME !!! Svetlana Mésárošová z III.AJ v súťaži Juvenes Translatores mala najlepší preklad:) Získala 1.miesto na Slovensku a 3 – dňový pobyt do Bruselu v sprievode 2 osôb. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojej webovej stránke uverejnilo príspevok: Dnes sa vyhlasovali víťazi #JuvenesTranslatores a my sme pri tom nemohli chýbať. Najlepšiu slovenskú prekladateľku, 17-ročnú Svetlanu Mésárošovú z Gymnázia na Golianovej 68 v Nitre, sme prepadli priamo počas vyučovania.Svetlana prekladala jednostranový text z angličtiny do slovenčiny o tom, ako môžu mladí…

Read more

2% z dane

Naša škola je poberateľom 2% z daní

Prispejte aj vy na naše vaše gymnázium!

Aktivity

Dňa 6.2. 2020 sa na našej škole konali simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako organizačná jednotka konajúca vo vlastnom mene pod záštitou Rady mládeže. Cieľom Študentských volieb je zviditeľňovať hlas mladých ľudí a prostredníctvom zážitkového a skúsenostného učenia rozvíjať u študentov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti.

Dňa 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí testu riešili súťažiaci modelové situácie. Porota zložená z PhDr. Krištofičinovej, PhDr. Zelenkovej a Mgr. Tóthovej vyhlásila nasledovné výsledky: miesto: Zuzana Plháková miesto: Martin Guniš miesto: Miroslav Zelenka Gratulujeme a víťazke držíme palce v krajskom kole.

Dňa 26. novembra 2019 žiaci II.AJ – alebo ich indiánske a pilgrimské verzie – pripravili prvý ročník Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) pre anglické triedy, I.A a I.B. Cieľom akcie bolo prostredníctvom prezentácie a sprievodných aktivít priblížiť Deň vďakyvzdania. Žiaci zaujímajúci sa o anglický jazyk mali možnosť zistiť viac o kultúrnom pozadí krajiny, ktorej jazyk študujú, prostredníctvom notorického amerického sviatku – jeho histórie, priebehu a vývoja do dnešnej podoby. Všetko bolo obohatené o chutné občerstvenie a snaha a spolupráca žiakov bola…

Read more

Dňa 7. novembra 2019 v DAB v Nitre oslávilo Gymnázium na Golianovej ulici 100. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou. Jej súčasťou bol aj krst pamätnice školy, ktorú pokrstil pán predseda NSK Doc. Ing. Milan Belica, PhD. a olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý je aj absolventom školy. Akadémie sa zúčastnili mnohí vzácni hostia ministerka vnútra SR pani Denisa Saková a tiež primátor mesta Nitra pán Marek Hattas, ale i zástupcovia akademických obcí oboch…

Read more

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo elektronické kolo celoslovenskej súťaže Olympiáda o Európskej únii. Našu školu reprezentovali: Miriam Maťašovská z V.AJ, Miroslav Zelenka z III.A, Alexander Godál z III.C pod vedením PhDr. Zelenkovej. Z 245 škôl sa umiestnili na 6. mieste a postúpili do finále súťaže, ktorá sa uskutočnila 08.11. 2019 v Trnave. Vo finále tiež získali 6. miesto. Vyhlasovateľom súťaže je Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnerom…

Read more

Nadchádzajúce udalosti

Zodpovedný Mgr. Vladimír Podoba

Zodpovedná Mgr. Viera Civáňová

Milí študenti, pozývame vás na každoročnú akciu ŽŠR, tentokrát v podaní karnevalovej slávnosti v Dome Matice slovenskej od 15:30 do 20:30.

Zodpovedná PhDr. Darina Račková

Akcia sa koná v lyžiarskom stredisku na Chopku, konkrétne Chopok – juh.

Výber žiakov prvého až štvrtého ročníka.

Naši partneri