Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

Dňa 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí testu riešili súťažiaci modelové situácie. Porota zložená z PhDr. Krištofičinovej, PhDr. Zelenkovej a Mgr. Tóthovej vyhlásila nasledovné výsledky:

  1. miesto: Zuzana Plháková
  2. miesto: Martin Guniš
  3. miesto: Miroslav Zelenka

Gratulujeme a víťazke držíme palce v krajskom kole.