Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Dňa 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí testu riešili súťažiaci modelové situácie. Porota zložená z PhDr. Krištofičinovej, PhDr. Zelenkovej a Mgr. Tóthovej vyhlásila nasledovné výsledky: miesto: Zuzana Plháková miesto: Martin Guniš miesto: Miroslav Zelenka Gratulujeme a víťazke držíme palce v krajskom kole.

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo elektronické kolo celoslovenskej súťaže Olympiáda o Európskej únii. Našu školu reprezentovali: Miriam Maťašovská z V.AJ, Miroslav Zelenka z III.A, Alexander Godál z III.C pod vedením PhDr. Zelenkovej. Z 245 škôl sa umiestnili na 6. mieste a postúpili do finále súťaže, ktorá sa uskutočnila 08.11. 2019 v Trnave. Vo finále tiež získali 6. miesto. Vyhlasovateľom súťaže je Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnerom…

Read more

2/2