Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný a jednoduchý humánny krok, ktorý sa rozhodlo spraviť takmer 50 študentov a študentiek na pôde našej školy. Všetkým darcom patrí veľká vďaka!

30. januára 2020 sme privítali na pôde gymnázia viac ako 500 účastníkov „Dňa otvorených dverí“. Teší nás záujem žiakov a ich rodičov. Veríme, že tento deň bol príjemný a obohacujúci nielen pre nás, ale i našich hostí. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli.

BLAHOŽELÁME !!! Svetlana Mésárošová z III.AJ v súťaži Juvenes Translatores mala najlepší preklad:) Získala 1.miesto na Slovensku a 3 – dňový pobyt do Bruselu v sprievode 2 osôb. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojej webovej stránke uverejnilo príspevok: Dnes sa vyhlasovali víťazi #JuvenesTranslatores a my sme pri tom nemohli chýbať. Najlepšiu slovenskú prekladateľku, 17-ročnú Svetlanu Mésárošovú z Gymnázia na Golianovej 68 v Nitre, sme prepadli priamo počas vyučovania.Svetlana prekladala jednostranový text z angličtiny do slovenčiny o tom, ako môžu mladí…

Read more

III. ročník/ 4-ročné štúdium, VII. ročník/ 8-ročné štúdium, IV. ročník/ 5-ročné štúdium IV. ročník/ 4-ročné štúdium, VIII. ročník/ 8-ročné štúdium, V. ročník/ 5-ročné štúdium

4/4