Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Dňa 6.2. 2020 sa na našej škole konali simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako organizačná jednotka konajúca vo vlastnom mene pod záštitou Rady mládeže. Cieľom Študentských volieb je zviditeľňovať hlas mladých ľudí a prostredníctvom zážitkového a skúsenostného učenia rozvíjať u študentov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti.

Dňa 26. novembra 2019 žiaci II.AJ – alebo ich indiánske a pilgrimské verzie – pripravili prvý ročník Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) pre anglické triedy, I.A a I.B. Cieľom akcie bolo prostredníctvom prezentácie a sprievodných aktivít priblížiť Deň vďakyvzdania. Žiaci zaujímajúci sa o anglický jazyk mali možnosť zistiť viac o kultúrnom pozadí krajiny, ktorej jazyk študujú, prostredníctvom notorického amerického sviatku – jeho histórie, priebehu a vývoja do dnešnej podoby. Všetko bolo obohatené o chutné občerstvenie a snaha a spolupráca žiakov bola…

Read more

Dňa 7. novembra 2019 v DAB v Nitre oslávilo Gymnázium na Golianovej ulici 100. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou. Jej súčasťou bol aj krst pamätnice školy, ktorú pokrstil pán predseda NSK Doc. Ing. Milan Belica, PhD. a olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý je aj absolventom školy. Akadémie sa zúčastnili mnohí vzácni hostia ministerka vnútra SR pani Denisa Saková a tiež primátor mesta Nitra pán Marek Hattas, ale i zástupcovia akademických obcí oboch…

Read more

3/3