Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Názov projektu
„Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre“

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu: 10/2019 – 09/2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z európskeho sociálneho fondu a z európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu ľudské zdroje

www.minedu.gov.sk
www.esf.gov.sk