Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Dňa 6.2. 2020 sa na našej škole konali simulované Študentské voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako organizačná jednotka konajúca vo vlastnom mene pod záštitou Rady mládeže. Cieľom Študentských volieb je zviditeľňovať hlas mladých ľudí a prostredníctvom zážitkového a skúsenostného učenia rozvíjať u študentov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti.

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný a jednoduchý humánny krok, ktorý sa rozhodlo spraviť takmer 50 študentov a študentiek na pôde našej školy. Všetkým darcom patrí veľká vďaka!

30. januára 2020 sme privítali na pôde gymnázia viac ako 500 účastníkov „Dňa otvorených dverí“. Teší nás záujem žiakov a ich rodičov. Veríme, že tento deň bol príjemný a obohacujúci nielen pre nás, ale i našich hostí. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli.

BLAHOŽELÁME !!! Svetlana Mésárošová z III.AJ v súťaži Juvenes Translatores mala najlepší preklad:) Získala 1.miesto na Slovensku a 3 – dňový pobyt do Bruselu v sprievode 2 osôb. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojej webovej stránke uverejnilo príspevok: Dnes sa vyhlasovali víťazi #JuvenesTranslatores a my sme pri tom nemohli chýbať. Najlepšiu slovenskú prekladateľku, 17-ročnú Svetlanu Mésárošovú z Gymnázia na Golianovej 68 v Nitre, sme prepadli priamo počas vyučovania.Svetlana prekladala jednostranový text z angličtiny do slovenčiny o tom, ako môžu mladí…

Read more

III. ročník/ 4-ročné štúdium, VII. ročník/ 8-ročné štúdium, IV. ročník/ 5-ročné štúdium IV. ročník/ 4-ročné štúdium, VIII. ročník/ 8-ročné štúdium, V. ročník/ 5-ročné štúdium

Dňa 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí testu riešili súťažiaci modelové situácie. Porota zložená z PhDr. Krištofičinovej, PhDr. Zelenkovej a Mgr. Tóthovej vyhlásila nasledovné výsledky: miesto: Zuzana Plháková miesto: Martin Guniš miesto: Miroslav Zelenka Gratulujeme a víťazke držíme palce v krajskom kole.

Dňa 26. novembra 2019 žiaci II.AJ – alebo ich indiánske a pilgrimské verzie – pripravili prvý ročník Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) pre anglické triedy, I.A a I.B. Cieľom akcie bolo prostredníctvom prezentácie a sprievodných aktivít priblížiť Deň vďakyvzdania. Žiaci zaujímajúci sa o anglický jazyk mali možnosť zistiť viac o kultúrnom pozadí krajiny, ktorej jazyk študujú, prostredníctvom notorického amerického sviatku – jeho histórie, priebehu a vývoja do dnešnej podoby. Všetko bolo obohatené o chutné občerstvenie a snaha a spolupráca žiakov bola…

Read more

Dňa 7. novembra 2019 v DAB v Nitre oslávilo Gymnázium na Golianovej ulici 100. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou. Jej súčasťou bol aj krst pamätnice školy, ktorú pokrstil pán predseda NSK Doc. Ing. Milan Belica, PhD. a olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý je aj absolventom školy. Akadémie sa zúčastnili mnohí vzácni hostia ministerka vnútra SR pani Denisa Saková a tiež primátor mesta Nitra pán Marek Hattas, ale i zástupcovia akademických obcí oboch…

Read more

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo elektronické kolo celoslovenskej súťaže Olympiáda o Európskej únii. Našu školu reprezentovali: Miriam Maťašovská z V.AJ, Miroslav Zelenka z III.A, Alexander Godál z III.C pod vedením PhDr. Zelenkovej. Z 245 škôl sa umiestnili na 6. mieste a postúpili do finále súťaže, ktorá sa uskutočnila 08.11. 2019 v Trnave. Vo finále tiež získali 6. miesto. Vyhlasovateľom súťaže je Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnerom…

Read more

V školskom roku 2018/2019 sa nemeckej jazykovej skúšky Sprachdiplom (DSD I – úroveň A2/B1) zúčastnilo 17 študentov, ktorí sa pripravovali pod vedením Mgr. Anežky Luleiovej: Dňa 12.3.2019 absolvovali žiaci písomnú časť (čítanie a počúvanie s porozumením, písomná práca), ústna časť skúšky sa konala 1. a 2.apríla. Väčšina žiakov zvládla skúšku na úrovni B1 a dňa 4.10. si prevzali diplom. Gratulujeme!

10/10