Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Novinky v kategórii Anglický jazyk

Dňa 26. novembra 2019 žiaci II.AJ – alebo ich indiánske a pilgrimské verzie – pripravili prvý ročník Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) pre anglické triedy, I.A a I.B. Cieľom akcie bolo prostredníctvom prezentácie a sprievodných aktivít priblížiť Deň vďakyvzdania. Žiaci zaujímajúci sa o anglický jazyk mali možnosť zistiť viac o kultúrnom pozadí krajiny, ktorej jazyk študujú, prostredníctvom notorického amerického sviatku – jeho histórie, priebehu a vývoja do dnešnej podoby. Všetko bolo obohatené o chutné občerstvenie a snaha a spolupráca žiakov bola…

Read more

Hodnotenie písomných prác

1. stupeň osemročného štúdia

100 – 90% – 1
89 – 75% – 2
74 – 55% – 3
54 – 30% – 4
29 – 0% – 5

2. stupeň osemročného štúdia a štvorročné štúdium

100 – 90% – 1
89 – 75% – 2
74 – 60% – 3
59 – 33% – 4
32 – 0% – 5

Úlohy

 • Uskutočniť rôzne čitateľské aktivity podporujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Intenzívne pripravovať žiakov maturitného ročníka na PFEČ, PFIČ a ÚMS
 • Aktualizovať informácie a práce žiakov na paneloch, nástenkách a web-stránke
 • Zapojiť študentov do súťaží Angličtinár roka, Mladý prekladateľ, This Human World, Jazykový kvet a do olympiády v anglickom jazyku.
 • Informovať študentov o zahraničných pobytoch
 • Zapojiť sa do prekladateľskej súťaže Iuvenes Translatores
 • Realizovať aktivity pre bilingválne a anglické triedy
 • Zorganizovať návštevu divadelného predstavenia v anglickom jazyku
 • Pracovať s časopismi Gate a Bridge
 • Realizovať aktivity medzinárodného multilaterálneho projektu Erasmus plus
 • Napísať a vyhodnotiť ročníkové testy v 2.ročníku štvorročného, päťročného štúdia a v sexte a záverečný test v kvarte