Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Oznam školskej jednálne pre školský rok 2019/2020

Stravná jednotka je nasledovná:

 • príma až kvarta: 1,23 € + 0,11 € réžia = 1,34 € za obed
 • kvinta až oktáva a 4- a 5-ročné gymnázium: 1,33 € + 0,11 € réžia = 1,44 € za obed

Ak budete uhrádzať stravu trvalým príkazom, postupujte prosím nasledovne:

 1. Príkaz zadajte na č. účtu: SK 82 8180 0000 0070 0031 1871
 2. Splatnosť úhrady musí byť zadaná tak, aby bola platba pripísaná na účet ŠJ najneskôr 25. deň predchádzajúceho mesiaca, posledná úhrada musí byť zrealizovaná v máji /platba na jún/; posledná platba maturitných ročníkov by mala byť zrealizovaná v mesiaci apríl
 3. Variabilný symbol uvádzajte posledné 4 čísla variabilného symbolu z poštovej poukážky, ak ste ju dostali alebo rok narodenia dieťaťa; do správy pre prijímateľa uveďte meno a triedu, resp. ročník, ktorý dieťa navštevuje  /hlavne ak meno platiteľa je odlišné od mena dieťaťa/
 4. Mesačná platba je:
  • príma až kvarta: 26,80 €
  • kvinta až oktáva a 4- a 5-ročné gymnázium: 28,80 €
 1. Preplatky stravy budú vrátené dvakrát do roka, a to na konci kalendárneho roka a na konci školského roka

Ak budete uhrádzať stravu poštovou poukážkou alebo cez internet, postupujte prosím nasledovne:

 1. Žiaci dostávajú poštové poukážky na nasledujúci mesiac vždy 20-teho v mesiaci a stravu je potrebné uhradiť do 25-teho v mesiaci /strava sa uhrádza na mesiac vopred, t. j. napr. na november do 25.10./
 2. V mesiaci september a január sa platí strava na 2 mesiace, t.j. na september a október spolu a január a február spolu, termín úhrady a preukázania úhrady bude oznámený spolu s poštovou poukážkou
 3. Úhradu je potrebné preukázať najneskôr v posledný pracovný deň v mesiaci /ústrižkom poštovej poukážky alebo potvrdením o zadaní príkazu na úhradu, resp. odfotením potvrdenia do mobilného telefónu alebo zaslaním potvrdenia e-mailom na adresu polonecova@gymgolnr.sk; mosatova@gymgolnr.sk/
 4. Uhrádzajte len sumu, ktorá je na poštovej poukážke; zo sumy na príslušný mesiac sa odpočíta včas odhlásená strava ku dňu vydávania poštových poukážok na ďalší mesiac
 5. O prípadnom inom termíne úhrady stravy informujeme rodičov oznamom priloženým k poštovej poukážke a na internetovej stránke školy

Ak platba nebude pripísaná na účet ŠJ alebo nebude odovzdaný doklad o úhrade najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca a žiak nemá preplatok stravného, prvý pracovný deň v mesiaci bude zo stravy odhlásený až do úhrady a preukázaní úhrady stravy.

 • Zo stravy sa odhlasuje a prihlasuje najneskoršie predchádzajúci varný (pracovný) deň vopred do 13,00 hod., a to  telefonicky – č. t. 037/640 96 54, osobne v kancelárii ŠJ alebo cez internetové prihlasovanie ŠJ na základe prihlášky (prihlášku a informácie o internetovom prihlasovaní dostane stravník v kancelárii ŠJ)
 • Ak sa stravník bude chcieť odhlásiť zo stravovania natrvalo, treba sa prísť osobne odhlásiť do kancelárie ŠJ, ihneď po obdržaní poštovej poukážky, najneskôr do začiatku  nového mesiaca
 • Za včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje
 • Obedy sa vydávajú len na čipové karty; náhradné stravné lístky sa vydávajú len na nevyhnutne potrebný čas  v prípade poškodenia alebo straty čipovej karty
 • V prípade zabudnutia si čipovej karty žiak dostane náhradný lístok v presne stanovenom čase – 12,40 hod., 13,20 hod, 13,35 hod.; v prípade opakovaného nepoužívania čipovej karty a nutnosti vydávať žiakovi náhradný lístok bude tento priestupok riešený v spolupráci s riaditeľstvom školy
 • Základný obed za výberový si môžu vybrať len žiaci vyšších ročníkov od kvinty a 4-a 5-ročného gymnázia; výberový obed si nemôže vybrať žiak, ktorý nemá čipovú kartu; výberový obed sa pripravuje len pri prihlásení sa min. 50 stravníkov

Žiadame vás o dodržiavanie termínov, hlavne včasné uhrádzanie a preukazovanie úhrady stravy, aby sme spoločne predchádzali konfliktom a nedorozumeniam

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme

 

Mgr. Monika Polonecová, vedúca ŠJ

Čo by sme mali vedieť o školskom stravovaní podľa vyhlášky ministerstva školstva SR č. 330/2009

 • Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu v škole
  Výroba jedál sa uskutočňuje podľa:
  materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie platných od 1.1.2011 a ich doplnkov
  odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií
  zásad na zostavovanie jedálneho lístka
  hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe
  finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín podľa zvoleného finančného pásma

Odporúčané sledované výživové dávky podľa vekových kategórií pri podávaní obeda vydané vo Vestníku MZ SR v roku 2015, čiastka 4-5, platné od 19.6.2015: ( obed tvorí 35% z dennej výživovej dávky )

* pomer rastlinných a živočíšnych bielkovín v pomere 60:40

Pri podávaní dvoch jedál musí dosahovať energetická a nutričná hodnota druhého jedla minimálne 90% OVD jedla prvého u sacharidov a bielkovín a 80% OVD pre tuky.

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na nákup potravín podľa 3. finančného pásma . Na čiastočnú úhradu režijných nákladov prispieva stravník 0,11 € za obed.

Medzi hlavné zásady na zostavovanie jedálneho lístka patria:

 1. Jedálny lístok na 5 stravovacích dní pri podávaní obeda má obsahovať:
  • 2 hlavné mäsové jedlá – z jatočných zvierat, hydiny a rýb,
  • 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, a to ryžou, sójovými bôbmi alebo sójovou drvinou, ovsenými vločkami a zemiakmi,
  • 2 hlavné jedlá bezmäsité – 1 múčne a 1 zeleninové , ktoré sa podáva najmä v pondelok – múčne z múky , vajec, mlieka, tvarohu, ovocia, so sýtou strukovinou alebo mäsovou polievkou.
 2. Ďalšie zásady:
  • prívarky, hlavne strukovinové zaraďujeme 2x za mesiac,
  • knedľa, halušky, cestoviny sa podávajú 1x do týždňa,
  • zemiaky sa podávajú 2 až 3x do týždňa,
  • zelenina sa podáva denne – šaláty 2x do týždňa, zeleninová obloha 1x do týždňa; uprednostňuje sa čerstvá zelenina s pridaním cibule, pažítky, petržlenovej vňate, jogurtu, citrónovej šťavy,
  • hlavné jedlá z rýb sa podávajú 1x v týždni,
  • strukoviny sa podávajú 1 až 2x v týždni,
  • múčniky sa pripravujú z ovocia, tvarohu a mlieka a podávajú sa najviac 1x v týždni za obedom,
  • ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj – pitná voda, minerálna voda, mlieko, nesladené ovocné a tmavé čaje,
  • údené mäso sa do jedálneho lístka zaraďuje najviac 1x za mesiac,
  • pri výrobe jedál sa striedajú technologické postupy, pričom uprednostňujeme varenie, dusenie, zapekanie.
 3. V školskom stravovacom zariadení sa nesmie používať:
  • mleté a sekané mäso z distribučnej siete,
  • nedostatočne tepelne spracované mäsá,
  • zabíjačková kaša, tlačenka,
  • surové mäsá typu biftek,
  • výrobky s aspikom a rôsolom,
  • tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia,
  • huby okrem húb z distribučnej siete,
  • pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne,
  • vnútornosti okrem bravčovej, teľacej, hydinovej pečene a sŕdc,
  • tepelne neošetrené mlieko a výrobky z tepelne neošetreného mlieka,
  • priemyselne vyrobené majonézy pre deti mladšie ako 14 rokov.
 4. potraviny sa musia nakupovať v najvyššej kvalite, s vysledovateľnosťou krajiny pôvodu, je potrebné zohľadňovať sezónnosť, preferovať potravinárske produkty regionálnych výrobcov.

Všetky informácie o školskom stravovaní a používané Materiálno-spotrebné normy sú dostupné na stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/regionálne školstvo/ školské stravovanie.