Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Mgr. Jana Juríková

3. poschodie, č. dverí 320

Konzultačné hodiny

  • Streda: 8:30 – 10:30
  • Prípadne podľa dohody

Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu na školský rok 2019/2020

  • Zabezpečovať komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov
  • Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov
  • Poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia – vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového