Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Príďte študovať k nám

Sme modernou strednou školou s viac ako storočnou históriou.

Dobré meno školy

Výborné externé hodnotenie

Kvalitný školský vzdelávací program

Vysoká úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy

Najnovší vzdelávací softvér pre študentov zadarmo

Už niekoľko rokov si držíme prvenstvo medzi gymnáziami v Nitrianskom okrese a popredné miesta v rámci kraja a Slovenska.

V hodnotení škôl nezávislým inštitútom INEKO v decembri 2019 medzi gymnáziami v okrese Nitra sme opäť získali najlepšie hodnotenie. V Nitrianskom kraji nám patrí 2. miesto.

Ponúkame vysokú voliteľnosť hodín pre žiaka, čo umožňuje profiláciu žiaka najmä v závere štúdia k jeho budúcej profesii.

Našich absolventov často prijímajú na prestížne vysoké školy, ako sú napríklad Univerzita Komenského alebo Masarykova univerzita.

Nezaostávame za ostatnými a aj my prinášame modernizáciu do vzdelávacieho procesu, kde okrem iného ponúkame aj kancelársky balík Office 365 A1 Plus pre študentov zadarmo.

Štúdium v zahraničí

Školské projekty

Individuálny učebný plán

Benefičný koncert

Žiacka školská rada a časopis Ozvena

Pohybové kurzy

Vďaka výmennému programu majú naši študenti príležitosť študovať aj mimo územia Slovenska.

Študenti majú možnosť cestovať a pracovať v medzinárodných či školských projektoch.

Športovo nadaní študenti môžu požiadať o individuálny učebný plán, vďaka ktorému sa naďalej môžu venovať tréningom.

Škola každoročne organizuje svoj Benefičný koncert v Divadle Andreja Bagara, kde vystupujú jednotliví žiaci so svojimi vystúpeniami.

Žiaci majú možnosť podieľať sa na dianí v škole prostredníctvom ŽŠR alebo tvoriť príspevky do školského časopisu Ozvena.

Škola poskytuje lyžiarske a snoubordingové kurzy, kurzy letných pohybových aktivít, kurzy ochrany života a zdravia, plavecké kurzov, školu v prírode a pod.

0
Rokov gymnázia
0
Žiakov
0
Učiteľov
0 +
Voliteľných predmetov
98%
Úspešnosť maturantov
30%
My stats title
30%
My stats title

Maturanti a maturita

  • Rozhodnutie konať maturitnú skúšku administratívne bolo vzhľadom na všetky okolnosti veľmi rozumné. Táto forma viac odráža prácu študenta počas celých štyroch rokov ako jedna skúška, respektíve jedna otázka, na ktorú práve nemusím vedieť odpoveď, no na všetky ostatné áno. Určite nám bude chýbať ten stres a nervozita 29 pred samotnou skúškou, avšak si myslím, že na vysokej škole to zažijeme ešte veľakrát.

    Tomáš Odráška

  • Som rada, že som si vyskúšala maturitnú skúšku, aj keď len z nemeckého jazyka. Bola to veľmi dobrá skúsenosť a zároveň bol to aj veľký stres. Som vďačná za to, akých učiteľov som počas štúdia, aj na maturite mala. Ďakujem im, že sme to spolu zvládli. Mrzí ma, že som nebola v kontakte so spolužiakmi, ale teším sa, že aspoň dištančnou formou sme sa mohli vzdelávať

    Paulína Forgáčová

  • Hodnotím ich veľmi kladne. Páčilo sa mi, že sa dalo vyhovieť všetkým. Tí, čo nechceli maturovať, mali toho veľa s prípravou na prijímačky alebo mali iné dôvody, nemuseli maturovať. Tí, čo chceli maturovať, mohli. Škoda len posledných momentov, ktoré sme si neužili spolu ako kolektív. No verím, že sa znova čoskoro stretneme.

    Max Pospíšil