Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Predseda žiackej školskej rady

Alexandra Bernáthová (III.AJ)

Podpredseda žiackej školskej rady

Veronika Kozová (III.AJ)

Členovia žiackej školskej rady

Daniel Badi (II.AJ)

Martin Guniš (III.B)

Dorota Kurucová (VI.SXA)

Oliver Hoffej (II.A)

Petra Polačeková (II.C)

Nina Kadáková (V.KNA)

Sofia Sitárová (I.AJ)

Nguyen Thi Thuy Duong (I.C)

Bálint Janik (I.B)

Koordinátor žiackej školskej rady

Mgr. Silvia Tóthová